BrolineKen Warkentin var fulltecknad i Nordamerika 2006 och betäckte 160 ston.
40 ston betäcktes i Europa med fryssperma med mycket bra dräktighet.

Ken Warkentin är tillgänglig för ett mycket begränsat antal ston 2007 i Sverige.

  E-post Telefon
Tommy Norén tommy@broline.se 0702 - 16 72 37
Jonas Carlén jonas@broline.se 0702 - 16 72 36